top of page

IN 10 STAPPEN STERKER DOOR JE VERLIES Herken de impact, hervind je kracht en ga van rouwen naar bouwen

ISBN/EAN boek: 978-94-93187-98-6

ISBN/EAN e-book: 978-94-93222-05-2

NUR-code: 600 Copyright © Gimena Blindeling-Eliza 2020

Eerste druk Redactie: Miriam Jans, Expertboek

Vormgeving: Daisy Goddijn, Expertboek Foto cover: Camiel Claassen

Uitgever: Expertboek (www.expertboek.nl)

E-book

SKU: 364215375135191
€ 9,95Price
  • De auteur heeft zich ingespannen interessante informatie in dit boek te verschaffen. Daarbij heeft zij gestreefd naar juistheid en volledigheid van deze informatie maar kan dit niet garanderen. De informatie is uitsluitend illustratief bedoeld; toepassing hiervan verschilt uiteraard per praktijksituatie. De auteur wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie of als gevolg van interpretaties in dit boek. De lezer is verantwoordelijk voor de beoordeling van de bruikbaarheid van de informatie in en de vertaalslag naar de eigen, persoonlijke situatie.

bottom of page